Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Co nám vyprosila po kanonizaci svatá Anežka

15. 11. 2009 - farnostslusovice

Když jsme před 20 lety připravovali pouť do Říma na kanonizaci, nikdo našeho výboru neočekával tak velký rozsah této poutě, ale hlavně to, co potom následovalo. Jako obvykle – nám Pán dal daleko více, než jsme chtěli i než jsme si dovedli představit.

Tak tedy alespoň stručně:

 • obsazení i rozšíření biskupských stolců,
 • volný prostor pro všechny druhy liturgie (jen vzpomeňme podmínky např. pro biřmování dříve a dnes),
 • obnovu veškerých katechetických aktivit,
 • obnovu a rozšíření všech druhů křesťanských společenství (farních i řady dalších),
 • obnovu řádů a klášterů (včetně zavedení nových),
 • obnovu a rozšíření křesťanského školství na všech stupních,
 • začlenění do evropského společenství i po stránce náboženské – účast mládeže na mezinárodních setkáních, každoroční účast na Taizé atd),
 • rozvinutí charitativních činností včetně iniciace hospicového hnutí (zde je přímá vazba na činnost sv. Anežky),
 • obnovu misijních aktivit,
 • přeshraniční spolupráce zvláště se sudetskými Němci včetně obnovy kostelů, kapliček, hřbitovů, ale i slavení společné liturgie a pořádání společných akcí,
 • ekumenické hnutí bez jakýchkoliv omezení,
 • po prvé v historii naší vlasti nás navštívil svatý otec (dokonce v průběhu uplynulých 20 let to byly tři návštěvy),
 • byla svatořečena řada našich patronů a další se připravují,
 • byly obnoveny a rozšířeny služby církve v nemocnicích, ve věznicích i v armádě (dokonce i v zahraničních misích),
 • byly iniciovány i zcela nové aktivity – např. Sdružení katolických žen, sdružení křesťanských seniorů, odborů a další,
 • obnoven Orel, skauting a další organizace,
 • založen katolický rozhlas, televize, webové stránky křesťanských institucí, organizaci i jednotlivců,
 • křesťanské pořady a programy (dokonce i křesťanské redakce) jsou i ve veřejných mediích,
 • vychází desítky novin, časopisů zpravodajů (včetně farních),
 • byla obnovena i rozšířena křesťanská nakladatelství (včetně Domu bible),
 • vyšly a stále vychází stovky knižních titulů,
 • byla a jsou renovována poutní místa, poutní domy, kde je k dispozici neomezený prostor pro exercicie, duchovní cvičení a další akce,
 • byly obnoveny diplomatické styky mezi Českou republikou a Vatikánem,
 • máme četná zastoupení v mezinárodních katolických i křesťanských organizacích,
 • církvi byl částečně navrácen majetek,
 • hojně byla a je využívána možnost poutí do Svaté země, Říma, Lurd, Fatimy (po 50 letech úplné absence!),
 • zúčastňujeme se mezinárodních poutí např. do Mariazell, Lurd (dokonce i poutí vojáků),
 • žijeme v Evropě bez válek (což za dob sv. Anežky bohužel, ani ještě koncem minulého století nebylo).

ŠKODA, že dost fňukáme, závidíme, neradujeme se, neděkujeme, nejsme vděčni našemu Pánu za vše, co nám na přímluvu sv. Anežky dal.

A přece bychom měli denně uskutečňovat to, co znělo před 20 lety v Římě:

„Pane, učiň mne nástrojem… ať zářím, ať zářím Tvým pokojem“

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Josef Kuchař
Mobil: 605 934 711

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Albert

Církevní kalendář: Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: 2Sam 5,1-3

Žalm: Zl 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Evangelium: Lk 23,35-43

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz