Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Duchovní zamyšlení Velikonoce 2012

6. 4. 2012 - P. Mgr. Emil Matušů, farář

Z dřívějších velikonočních oslav jistě víte, že Slavnost vzkříšení se začíná slavit již v sobotu večer a někde dokonce se tyto obřady slaví až o půlnoci, asi tak, jako se slaví o Vánocích tzv. půlnoční mše svatá. Obřady Bílé soboty nám dávají prožít velkou událost Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Křesťané se již od prvního století shromažďovali v předvečer velikonoční neděle, aby prožili vigilii, noční bdění. Zapálili oheň a od něho si zapalovali své lampy, které skutečně, ale také symbolicky, zaháněly temnotu noci. Světlo rozžatých lamp mělo také zvláštní význam. Bylo znamením Zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. Toto světlo připomínalo všem pokřtěným život Boží, který dostali při křtu svatém. Je to dar Vzkříšeného Pána. Během nočního bdění byly čteny úryvky z Písma svatého, které pojednávaly o křtu jako novém stvoření a o přechodu Izraelitů Rudým mořem a o nové smlouvě s Bohem, kterou uzavřel Ježíš Kristus svou smrtí na kříži. Mezi jednotlivými čteními se zpívaly žalmy, velmi starobylé modlitební zpěvy, které se recitují nebo zpívají až do dnešní doby.

Dávné zvyky prvních křesťanů přešly i do dnešní bohoslužby. Na Bílou sobotu se slaví tyto obřady:

Liturgie světla, která zahrnuje žehnání ohně, přípravu velké svíce Paškálu, který je nesen do tmavého kostela jako symbol Vzkříšeného Krista, který zvítězil nad temnotou smrti a hříchu.

Liturgie slova – čtení starozákonních textů.

Křestní liturgie, kdy se žehná křestní voda a koná se obnova křestního slibu.

Eucharistická bohoslužba (mše svatá).

Den zmrtvýchvstání je vždy velkou slavností. Tento den je vlastně připomínán při každé nedělní mši svaté. Je hezké, že některé slovanské jazyky označují každou neděli jako den Vzkříšení (Vazkresenie).

Během celé velikonoční doby se velmi často ozývá zpěv Alleluja. V hebrejském jazyku zní toto „hallelujah“ a znamená „Chvalme Boha Jahve“. Ze židovské liturgie přešlo toto zvolání i do liturgie křesťanské.

Je možné, že mnozí z vás budete účastni obřadu Vzkříšení na Bílou sobotu. Ale i přesto, že někteří nebudou moci být přítomní, přeji všem, abyste požili skutečnou radost velikonočních svátků, které nám otevírají v naší víře stále nové, a to věčné perspektivy našeho života. Do radosti velikonočních dnů vám všem ze srdce žehná

P. Emil Matušů, SDB

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz