Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Duchovní zamyšlení Velikonoce 2015

2. 4. 2015 - P. Mgr. Emil Matušů, farář

Postní doba vrcholí ve Svatém týdnu, kdy si připomínáme důležité dny ze života našeho Pána. Můžeme od Květné neděle prožívat jeho slavný vjezd do Jeruzaléma a hned si připomeneme také Pánovo utrpení, které bylo provázeno tělesnými a duševními bolestmi.

Římský způsob bičování vedl velmi často ke smrti odsouzeného, tak krutý to byl trest. O ukřižování říká filosof Seneka, že to bylo umírání v bolestech a po kapkách. Někdy trvalo i více dní.

Ve čtvrtek si připomínáme ustanovení dvou svátostí. Je to především svátost eucharistie (mše svatá), což je zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži a také ustanovení svátosti kněžství. Na velký pátek si připomínáme to hrozné utrpení, které Pán Ježíš podstoupil z lásky k nám, aby nikdo nemohl vyčítat Bohu Otci, že člověkovi svěřil velmi křehký, ale velmi vzácný dar, lidskou svobodu. Byla to lidská zloba a nenávist, které přivedla Pána Ježíše na kříž. Zemřel z důvodů náboženských, ale také politických. Dělal ze sebe Božího Syna a jak někteří z těch co ho nenáviděli, říkali, že je jenom člověk a dělá se rovným Bohu. Také zemřel proto, že se většina členů Velerady bála o svoji nezávislost. Římané jin dávali určitou samostatnost a o tu nechtěli přijít. To jsou ovšem jenom lidské důvody. Největší důvod pro Ježíšovu oběť byla Otcova vůle a Synova láska, kterou měl a stále má k nám, hříšným lidem.

Víme dobře, že Pána Ježíše provázela celou dobu utrpení také Panna Maria, s níž se sekal při cestě, když nesl kříž, s pomocí Šimona Cyrenského, na Golgotu. Také při umírání na kříži byla Maria přítomná. Spolu s ním duševně trpěla. Také byla přítomná, když Pána Ježíše pochovali do hrobu. To vše jsme mohli prožívat při pobožnosti „křížové cesty“. Maria neztratila naději, když prožívala dny nepřítomnosti Ježíše, ale s důvěrou kráčela k nedělnímu ránu, protože věděla, že její Syn je skutečně Syn Boží. Toto přesvědčení a víru měla od okamžiku Zvěstování. Toto tajemství jsme také prožili letos v postní době.

Velké překvapení pro apoštoly i ženy, které přišly k hrobu pomazat Pánovo Tělo, byla skutečnost prázdného hroby. Ještě větší bylo překvapení pro všechny, kteří se setkali osobně se Vzkříšeným Pánem. Tato skutečnost byla pro všechny těžko uvěřitelná, a je tomu tak do dnešní doby pro mnohé lidi. Je zde také zajímavá postava svatého Tomáš, který nebyl přítomen, kdy Pán Ježíš přišel i přes zavřené dveře do Večeřadla. Ostatní apoštolové radostně zvěstovali Tomášovi: „Viděli jsme Pána!“ Tomáš však trvá na viditelných a hmatatelných důkazech. I dnes je spousta takových lidí, kteří hledají a pochybují ve své víře a ve svém hledání. Potřebují zkušenost víry, aby mohli věřit, že ten Ukřižovaný je živý.

My všichni spolu s Tomášem hledáme smysl svého života, smysl utrpení vlastní i utrpení jiných lidí. Utrpení v tomto světě a v dnešní době je opravdu mnoho. Víra ve vzkříšení nám může pomáhat při našem hledání.

Přeji Vám všem velký užitek z letošních Velikonočních svátků. Protože Velikonoce nejsou pouhé svátky jara, ale naděje pro lepší svět a věčný život. Všem žehná a všechno dobré vyprošuje od Našeho Pána

otec Emil

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Helena

Církevní kalendář: sv. Helena

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Iz 66,18-21

Žalm: Zl 117(116)

2. čtení: Zd 12,5-7.11-13

Evangelium: Lk 13,22-30

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz