Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

List arcibiskupa olomouckého k Roku kněží

20. 6. 2009 - Arcibiskupství olomoucké

Drazí bratři a sestry,

před dvěma dny, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zahájil Svatý otec Benedikt XVI. Rok kněží.

Je to významná událost, která má přispět k novému nalezení krásy a významu služebného kněžství, aby se na ně pohlíželo s větší vděčností a úžasem. Svatý otec vybral téma: Věrnost Krista, věrnost kněze, aby ukázal na prvenství milosti. Jméno lásky v čase je věrnost, říká. Kněží budou usilovat o dosažení duchovní dokonalosti, na které závisí účinnost jejich služby, o vnitřní obnovu v radostném znovunalezení vlastní identity, kněžského bratrství i svátostného vztahu s vlastním biskupem.

Rok kněží je však společným úkolem celého společenství církve. Proto prosím každého z Vás, bratři a sestry, abyste usilovali o hluboký duchovní pohled na kněžství, abyste ve svých kněžích i přes jejich lidské slabosti uměli vidět Kristovy služebníky, ba Krista samého; vždyť jen v Ježíšově jménu mohou říkat: Uděluji ti rozhřešení, nebo: Toto je moje tělo. Těším se, že poznáte, jak víra lidu posiluje kněze, a také jakým požehnáním pro věřící jsou kněží žijící své kněžství věrně.

Prosím, provázejte své kněze častou modlitbou zvláště v tomto roce, a tam, kde se společná modlitba za kněze nekoná, prosím, abyste ji hned zavedli. Můj předchůdce arcibiskup František Vaňák žádal, aby každý čtvrtek před prvním pátkem byl pro nás zvláštním dnem modliteb za kněze. Obnovme tuto dobrou praxi. V tomto roce máte příležitost k získání plnomocných odpustků.

Děkuji všem, kteří se do roku kněží aktivně zapojí a každému z Vás ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz