Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Adventní doba

I když středem liturgického roku jsou Velikonoce, liturgický rok začíná okruhem vánočním, který obsahuje dvě liturgické doby: dobu adventní a dobu narození. Advent začíná čtyři neděle před Vánocemi a končí před prvními nešporami slavnosti Narození Páně. Od nich běží doba narození (vánoční) až do první neděle po Zjevení Páně, tedy do svátku Křtu Páně.

Adventní doba „má dvojí ráz: je totiž dobou přípravy na slavnost Narození Páně, v níž se připomíná první příchod Božího Syna k li­dem, a zároveň dobou, kdy se touto vzpomínkou srdce za­měřuje k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů. Z těchto dvou důvodů je advent dobou zbožného a radostného očekávání“ (CR 39).

Začátkem liturgického roku se stal advent ve 12.-13. století, předtím začínal liturgický rok v Ří­mě slavností Narození Páně.

Zatímco dobu velikonoční, postní a narození mají všechny liturgie, advent je zvláštností liturgie západní. Také ve východních liturgiích najdeme určitou přípravu na vánoce, ale nikde není advent vybudován tak jako v řím­ské.

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Radana

Církevní kalendář: sv. Valerián

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11

Žalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54

2. čtení: 1Sol 5,16-24

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28

Copyright © 2017 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz