Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Anděl Páně

Mezi lidmi se traduje, že svatý František z Assisi, když pobýval na misiích mezi muslimy, byl okouzlen jejich společným klaněním v určitou hodinu. Proto po svém návratu chtěl zavést tuto praktiku i v křesťanské církvi… Tato domněnka se nepodařila autorovi potvrdit, ani vyvrátit, ale podle následujících volně zpracovaných informací z The Angelus a The Catholic Encyclopedia je jisté, že modlitba Anděl Páně, má svůj počátek někdy v období středověku. Její současná podoba je pak výsledkem staletého vývoje.

Zdá se, že dnes věřící nejvíce dodržují polední zastavení. Kromě tohoto nejsou časy nikterak pevně stanovené. Zažité bývají podle místa ještě šestá nebo sedmá hodina ranní i večerní. Mnoho věřících praktikuje tuto modlitbu např. před jídlem nebo cestou do práce. V praxi se běžně v závěru přidávají další společenské modlitby, např. „Sláva Otci“ aj.

Zatímco vznik jednoduché modlitby byl podnícen negramotností věřícího lidu, dnes by se s humornou nadsázkou dalo říct, že modlitby v tištěné podobě máme většího množství, než věřících, kteří by se ji pravidelně modlili. Novodobé popularitě Anděl Páně se dostalo mimo jiné i díky pravidelným promluvám papeže Jana Pavla II. na Svatopeterském náměstí v Římě. Zvláštní místo a význam má pak tato modlitba v současných křesťanských médiích. Například v naší zemi je toho průkopníkem Rádio Proglas, z jehož éteru se vysílá polední modlitba živě již přes jedno desetiletí.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria,…

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle Tvého slova.

Zdrávas, Maria,…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria,…

Oroduj za nás svatá Boží rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Základ modlitby tvoří trojice pozdravení „Zdrávas Maria“, vložených vždy za každým ze tří pomyslných obrazů té nejpodstatnější z událostí jejího života. První dvě zastavení jsou inspirovaná biblickými novozákonními úryvky Evangelia podle Lukáše.

V posledním verši z prologu evangelista Jan poukazuje na moc Božího Slova, které je prostředkem konání Boží vůle. Hospodin vše buduje slovem a co vysloví, to prostě je.

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz