Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Anděle Boží

Anděly máme ctít jako budoucí druhy – po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé (Mt 22;30), napodobovat jejich poslušnost, čistotu, lásku a respektovat jejich přítomnost. K našemu průvodci máme chovat vděčnost za dobrotu a důvěru za péči. Nejlépe náš vztah vyjadřuje tato modlitba.

Anděle Boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj:

mě vždycky veď a napravuj,

ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,

na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení

ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

Amen.

Učení o strážných andělech (památka 2. října) prochází životem církve: můj posel půjde před tebou (Ex 32;34) on svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách (Žalm 91) andělé jsou duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu (Židům 1;14) pro důstojnost duše má člověk od narození anděla strážce (sv. Jeroným) a každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu (sv. Bazil), ale nebylo definováno.

Fridolin Leiber (1853 – 1912) – Schutzengel

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz