Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Modlitba růžence

Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích – důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.

Věřím v Boha…

Otče náš…

Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)

1. v kterého věříme,

2. v kterého doufáme,

3. kterého milujeme.

Sláva Otci…

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš,
deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci.
Po jménu „Ježíš“ ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

3. kterého jsi v Betlémě porodila

4. kterého jsi v chrámě obětovala

5. kterého jsi v chrámě nalezla

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který ustanovil eucharistii

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil

2. který byl pro nás bičován

3. který byl pro nás trním korunován

4. který pro nás nesl těžký kříž

5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal

2. který na nebe vstoupil

3. který Ducha Svatého seslal

4. který tě, Panno, do nebe vzal

5. který tě v nebi korunoval

Zdrávas Královno…

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz