Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou je jedna z tradičních mariánských křesťanských modliteb. Doložena je již na řecky psaném egyptském papyru z poloviny třetího století jako součást vánoční liturgie koptské církve. Je nejstarší dochovanou modlitbou k Marii jakožto Bohorodičce. Používá se v koptské, byzantské, ambroziánské i římské liturgii. Základní historické verze modlitby jsou v řečtině, latině a staroslověnštině, staroslověnská verze byla v ruské pravoslavné církvi upravena při liturgické reformě roku 1586, modlitba byla přeložena i do mnoha moderních jazyků a mnohokrát zhudebněna.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná!

Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

Modlitba nevychází přímo z biblického textu. Jako její možné nepřímé inspirační zdroje jsou uváděny například některé verše z Písně písní nebo z knihy Ester, kde vystupují ženské postavy jako ochránkyně.

Ukrajinská ikona Plášť Bohorodičky z poloviny 17. století

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz