Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Pozdravení andělské

Pozdravení andělské je modlitba, ve které slovy anděla vyznáváme, že se Ježíš narodil z Marie, že se pro člověka stal obyčejným člověkem a prosíme o přímluvu jeho matku.

Patři k základním modlitbám katolické církvi. První část textů vychází z Nového zákona. Druhá část pochází z třináctého století. Modlitba je též součástí textu Angelus Domini (Anděl Páně) a modlitby růžencem.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou;

požehnaná jsi mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné,

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

Modlitba je inspirovaná biblickou událostí, kdy anděl Gabriel navštívil Pannu Marii, aby jí zvěstoval, že působením Ducha svatého ve svém lůně počne Ježíše – Syna Božího a Mesiáše.

Modlitba je inspirovaná pozdravem, jímž anděl oslovil Marii: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ (Lk 1,28)

El Greco (1541 – 1641) – Vyhlášení

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz