Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Národní pouť Řím 2010

28. 11. 2010 - farnostslusovice

9. 11. 2010 – 11. 11. 2010

Jistě máte mnozí v paměti vrytou loňskou návštěvu sv. otce Benedikta XVI. v České republice. Po více než roce se naši biskupové společně s mnoha věřícími rozhodli za tuto návštěvu poděkovat. Na 1300 českých poutníků spolu s 13 českými biskupy strávili v Římě tři požehnané dny, kdy se setkali na generální audienci v bazilice sv. Petra se Svatým otcem. Z naší farnosti se rozjely do Říma tři poutnice. Já jsem byla jednou z nich a chci se s Vámi podělit o pár zážitků z této poutě.

Vyrazili jsme v neděli brzy ráno z Olomouce autobusem plným mladých poutníků, se třemi kněžími a dvěmi řádovými sestrami. Nedělní mši svatou jsme prožili v rakouském poutním místě Mariazell, a první noc zase v poutním domě Velehrad na severu Itálie, který dříve spravovali salesiáni a nyní olomoucká arcidiecéze. Tento dům uprostřed hor slouží především českým věřícím, proto je zde správcem český kněz, v kapli každý den probíhá mše svatá, tedy je to ideální místo na regeneraci těla i duše. Ráno po mši svaté jsme se už rozjeli do věčného města, všechny cesty tam přeci směřují.

Večerní Řím na každého zapůsobil a malá procházka po dni stráveném v autobuse ještě víc. Večer jsme se zúčastnili večerní modlitby v jednom  nejstarším mariánském chrámě města a pak už se jen ubytovat a načerpat sil do nového dne.

Ráno jsme se vzbudili do deště, proto jsme museli měnit plány a vydali jsme se po stopách svatého Pavla nejprve k jeho hrobu do baziliky sv. Pavla za Hradbami a pak na místo jeho popravy opatství Tre Fontane, kde jsou postaveny tři kostely a klášter trapistů. Pak už naše kroky směřovaly do baziliky Santa Maria Maggiore, kde byla zahájena národní pouť. Mši svatou koncelebroval arcibiskup Jan Grauber. Po mši jsm se vydali městem po nejrůznějších chrámech a památkách.

Další den nás čekalo vyvrcholení celé pouti a to samotná generální audience se Svatým otcem. Místo na Svatopetrském náměstí se konala v bazilice sv. Petra. Bylo to významné privilegium, všichni jsme seděli kolem baldachýnu, pod kterým je hrob svatého Petra a čekali na nástupce svatého Petra – Benedikta XVI. Tato to velká událost být na těchto místech a setkat se s ním a děkovat mu za jeho návštěvu na mnohé jistě zapůsobila. Promluvil k nám i česky, vzpomínal na pobyt u nás a požehnal nejen nám, ale celému národu. Mons. Dominik Duka pak předal papeži zvací dopis k bleskové návštěvě Velehradu při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013. Dále Svatý otec přijal dary od představitelů církve a státu a audience pokračovala v aule Pavla VI. už bez nás. Odpoledne se u hlavního oltáře v bazilice sloužila mše svatá, kterou koncelebroval mons. Dominik Duka. My jsme se ještě před tím stihli podívat na Řím z ptačí perspektivy resp. z kopule baziliky sv. Petra a také navštívit hrob sv. Petra a poslední papeže jako byl Jan Pavel II. či Pius XII. Další naše kroky směřovaly k Andělskému hradu, koloseu a dalším památkám.

Poslední den poutě byl zakončen mší svatou v bazilice sv. Jana Lateránského, kterou koncelebroval kardinál Miroslav Vlk. Pak jsme se všichni přemístili do baziliky sv. Kříže Jeruzalémského, kde jsme se klaněli ostatkům Svatého Kříže. Tyto chvíle byly prostoupeny pokojem, úctou a radostí za přijaté milosti na těchto svatých místech.

Náš autobus se nevydal domů rovnou, ale jeli jsme do Assisi, do míst života sv. Františka a sv. Kláry. Tady jsme v tichu mohli vstřebat všechno, co jsme zažili a děkovat za všechno, co jsme přijali. Pro mě vyvrcholením celé poutě byla účast na mši svaté v sobotu v našem kostele, kdy se konalo biřmování. Za sebe můžu říct, že jsem na naši farnost a na všechny biřmovance v Římě pamatovala a Pán ať vyslyší všechny modlitby předložené k Jeho nohám nejen ode mě, ale i od všech poutníků, kteří doputovali do Říma.

Marie Tomšíčková

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz