Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013

11. 12. 2013 - Arcibiskupství olomoucké

K první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zaslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím pastýřský list. Zabývá se v něm tématem rodiny, které bude věnován nadcházející rok, a vyzývá zejména k rodinné modlitbě. Text se má číst ve všech kostelech olomoucké arcidiecéze o první neděli adventní.

Začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.

Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.

Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé rodiny, aby se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V adventu se zaměříme na modlitbu.

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné církve a čerpá z Boží ho pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, zakouší radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději.

V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní manželé, jinak s malými či velkými dětmi, jinak, když manželé stárnou. Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní etapě, a protože jste nedozráli do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu.

Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v adventě zopakovat či naučit se některé koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma.

Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V některých farnostech si podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz udělali v rodinách a tak našli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním životě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola modlitby.

A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť za obnovu rodin, putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné.

Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi.

Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan
Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Josef Kuchař
Mobil: 605 934 711

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Cecílie

Církevní kalendář: sv. Cecílie

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: 2Sam 5,1-3

Žalm: Zl 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Evangelium: Lk 23,35-43

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz