Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Pastýřský list O POVOLÁNÍ

14. 2. 2010 - Arcibiskupství olomoucké

Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké pozdrav a požehnání!

Drazí bratři na sestry v Kristu,

nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a také za nová povolání ke kněžství modlíte i ve vašich farnostech a v rodinách.

V Roce kněží, který letos prožíváme na celém světě, bych rád tímto listem vyjádřil svou vděčnost kněžím, kteří věrnou službou, životem modlitby a naplňováním svého zasvěcení Kristu a jeho církvi pomáhají budovat Boží království ve světě.

Děkuji také všem věřícím, kteří se svými kněžími spolupracují a jsou jejich oporou. Ani nejlepší kněz neudělá pro věřící víc, než může vykonat jeden člověk. Má-li však dobré spolupracovníky, dokáže udělat dobra několikanásobně víc. Důležitá je ovšem i spolupráce v tom nejširším slova smyslu. Tím myslím zvláště na rodiny, které se snaží žít jako živá buňka církve. Velkoryse přijímají děti a vychovávají je v dobré lidi a křes­ťany, kteří jsou citliví k Božímu hlasu a touží žít jako přátelé Boží.

Rodina je prvním kněžským seminářem. Tam se kladou základy víry, tam se rozvíjejí osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Tam se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. K povinnostem křesťanských rodin patří výchova nových generací křesťanů. Projevem zodpovědnosti rodičů za společenství církve i rodičovskou hrdostí je touha vychovat děti tak, aby je Bůh mohl povolat k důvěrnému přátelství s Ježíšem a ke kněžské službě. Rodina by měla počítat s tím, že jedno dítě vychová pro Boha, i když mu nechá naprostou svobodu volby povolání. Vezmou-li rodiny svůj úkol vážně, pak nejen přibude kněží, ale uzdraví se i mnohé rodiny. Děkuji všem rodičům, kteří tak budují své rodiny.

Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství zahrá­vali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský se­minář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.

S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná

arcibiskup + Jan

Olomouc, Křtu Páně 2010

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz