Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Postní zamyšlení P. Emila Matušů

23. 3. 2011 - P. Mgr. Emil Matušů, farář


Milí přátelé,

letošní postní doba začala velmi pozdě a tím také velikonoční svátky budou velmi pozdě. Určitě v době, kdy se objeví jednotlivé obecní zpravodaje, bude ještě doba postní v plném proudu. Odborníci vypočítali, že příští pozdní začátek postní doby bude až roku 2085 a toho se asi většina z nás jistě nedožije. Právě to je tak trochu náplní popeleční středy. Věřící lidé si nechávají na hlavu sypat popel. Uznávají tímto svoji pomíjivost, ale také svou vlastní nedokonalost.

Je to proto, abychom si uvědomili, že náš život je časově velmi omezený. Patří k obřadu sypání popela (k popelci) slova, která jsou vzata z Písma Svatého Starého Zákona: „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Toto je velmi smutná konstatace, která nikoho nemůže potěšit, snad toho, kdo se netěší ze života a hledá z něj únik, připomínka dočasnosti může potěšit. To však není situace většiny lidí. Skutečnost pomíjivosti života nás může vést ke smutku a také k určité obavě z budoucnosti. Letošní zemětřesení v Japonsku a následné tsunami s reálným možností ohrožení jaderným nebezpečím, nás o tom více ujistily než obyčejný obřad sypání popela.

Při obřadu sypání popela se říká ještě jiný text, který tentokrát pochází ze Zákona Nového: „Čiň pokání a věř evangelium“. Těmito slovy začíná totiž veřejné působní Pána Ježíše. Jeho záchranné dílo a učení nás ubezpečuje o tom, že náš život má určitě dvě dějství. Jedno je tady na zemi a to druhé je, když přejdeme přes „most své vlastní smrti“ a octneme se v „jiném světě“ – na věčnosti. Na věčný život v „jiném světě“ se dobře připravujeme tehdy, když více myslíme na jiné lidi, kteří potřebují naší pomoci. Známe přece ony texty v pětadvacáté kapitole svatého Matouše: „Co jste učinili nebo neučinili mým nejmenším bratřím a sestrám, pro mne jste učinili nebo neučinili.

Postní doba nás tedy silně vybízí, abychom nemysleli sobecky pouze na sebe a své potřeby, ale abychom viděli kolem sebe lidi, kteří touží po naší pomocné ruce a otevřeném srdci. Ať již duchovně nebo hmotně, pomáhejme tam, kde je to možné. Tehdy prožijeme onu radostnou událost, která po Ježíšově utrpení nutně následovala. Protože Boží Syn nemohl podlehnout smrtelnosti natrvalo, tak to stojí v Písmu Svatém, muselo následovat Vzkříšení. To je absolutní proměna Ježíšova lidství, které nepodléhá pozemským zákonům. Přece věříme, že následovalo „slavné Vzkříšení“. Ve vzkříšení našeho Pána je pro každého člověka velká naděje. Když si to vše uvědomíme, při naší snaze konat dobro, budeme směle, s radostí a velkou důvěrou očekávat budoucí události, které mohou končit jenom v Božím náručí a tedy ve velmi důvěrné blízkosti toho, který nás nekonečně miluje a touží po naší lásce.

Přeji všem smysluplné prožití postní doby a radostné prožití velikonočních svátků. V modlitbě na vás všechny myslí a již při psaní tohoto článku žehná

P. Emil Matušů, SDB

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Benedikt

Církevní kalendář: sv. Josafat

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz