Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Sdělení arcibiskupa Graubnera k „dopisům z Ukrajiny“

9. 6. 2011 - Arcibiskupství olomoucké

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydává sdělení k dopisům, které z Ukrajiny posílá tzv. Byzantský katolický patriarchát, skupina kolem bývalého kněze olomoucké arcidiecéze Antonína Dohnala.


Byzantský katolický patriarchát z Ukrajiny posílá různé dopisy a výzvy biskupům, kněžím i věřícím. K tomu sděluji:

Otec Antonín Dohnal byl knězem arcidiecéze olomoucké, který v devadesátých letech požádal o uvolnění do řehole baziliánů, kde přijal byzantský obřad a řeholní jméno Eliáš. Dnes žije na Ukrajině se skupinou bratří, kteří byli spolu s ním pro neposlušnost vyloučeni z řádu baziliánů. Prohlašují se za biskupy, ale nechtějí sdělit, kdo je vysvětil. Podle církevního zákona není možné světit biskupy bez jmenování papežem či s jeho souhlasem. Kdo vysvětí někoho na biskupa bez souhlasu papeže, je vyloučen z církve. Stejně tak ten, kdo takové svěcení přijme. Celá tato skupina je tedy mimo církev. Založili společenství nazývané Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev a Eliáše prohlásili za patriarchu. Oslovují některé naše věřící se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve a pomohli zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice. Upozorňuji, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Kdo by podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje
do schizmatické sekty.

Otec Eliáš postupně prohlásil za vyloučené z katolické církve téměř všechny biskupy a kardinály světa včetně českých biskupů. V poslední době bojoval proti blahořečení papeže Jana Pavla II. Nyní prohlašuje za vyloučeného z církve i papeže Benedikta XVI. a ve svých dopisech, mailech i na internetu vyzývá katolíky, aby se distancovali od současného papeže a modlili se za šťastnou volbu nového papeže. Protože se tato skupina prohlašuje za jediné pravověrné katolické biskupy na světě, dá se předpokládat, že papežem má být jeden z nich.

Někteří lidé, kteří znali Dohnalovu horlivost a zbožnost, jsou překvapeni. My nebudeme soudit, nakolik u nich jde o duševní nemoc, omyl či vědomý hřích. To posoudí Bůh. My prosme, ať je k nim Bůh milosrdný a přivede je k pokání, ať zároveň ochrání všechny dobré lidi před pohoršením či rozkolem.

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz