Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Svátek Božího milosrdenství

30. 4. 2011 - farnostslusovice

Svátek Božího milosrdenství slavíme první neděli po Velikonocích (letos 23. 4.). Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Právě sestře Faustyně bylo při zjevení svěřeno poselství o Milosrdenství určeném celému světu.

Svátek Božího milosrdenství připadá na druhou neděli velikonoční právě proto, že se o ní čte evangelium sv. Jana o ustanovení svátosti smíření. Tato neděle je tedy především poděkováním za tuto svátostnou instituci a připomenutím, že je třeba usilovat o zásadní renesanci osobní zpovědi.

Je to den velké amnestie pro všechny, zvláště pro hříšníky. „V tento den,“ řekl Pán Ježíš sv. Faustyně, „jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; a‘ se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Dn., 699)

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní oslavy Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Největší z nich je spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu.

Přípravou na svátek má být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství (začíná na Velký pátek, trvá devět dní). „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti.“ (Dn., 796)

Jakým způsobem máme slavit tento svátek? Pán Ježíš si přeje, aby v tento den byl slavnostně posvěcen obraz Božího milosrdenství a také veřejně čili liturgicky uctěn. Kněží mají v tomto dni mluvit lidem o velikém a nevyčerpatelném 4 Božím milosrdenství. Mají-li mít věřící užitek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby byli v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra a činná láska k bližnímu) a přistoupili v ten den k „prameni života“ čili ke sv. přijímání.

Jako první slavila svátek Milosrdenství s povolením svého zpovědníka sv. Faustyna. Od roku 1944 bylo na poutním místě v Krakově Lagievnikách každou první neděli po Velikonocích ctěno Boží milosrdenství. 23. ledna 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu polských biskupů souhlasil, aby ve všech polských diecézích byla po názvu 2. neděle velikonoční doplněna slova „čili Božího milosrdenství“. Dnes je 2. neděle velikonoční, díky dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. května 2000, slavena na celém světě jako neděle Božího milosrdenství.

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Josef Kuchař
Mobil: 605 934 711

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Cecílie

Církevní kalendář: sv. Cecílie

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: 2Sam 5,1-3

Žalm: Zl 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Evangelium: Lk 23,35-43

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz