Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Upozornění před UPHKC

30. 11. 2010 - farnostslusovice

V uplynulé době se vyskytly na území slušovické farnosti iniciativy na založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.

Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem (v r. 1975 – 1981 působil ve Slušovicích), který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš.

Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili, že přijali biskupské svěcení, v důsledku čehož byli exkomunikováni. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům.

Jedná se o kněze Eliáše Antonína Dohnala z ČR, Metoděje Richarda Špiříka z ČR, Vasyl´a Markiyana Hityuka z Ukrajiny a Samuela Roberta Oberhausera z Ukrajiny. Dále kněží Vasyl’ Roman Shelepk z Ukrainy a Cyril Jiří Špiřík z ČR.

Skupina členů bývalé delegatury baziliánského řádu v České republice byla v roce 2003 pro nevhodné chování a pro neposlušnost z těchto krajin svými představenými vypovězena a našla útočiště na Ukrajině.

Odtud už delší dobu vedou úporný písemný boj a polemiku skoro proti každému, kdo se jenom nějakým způsobem dotkl jejich vlastních pokřivených představ o tom, co má učit a dělat Církev, anebo zasáhl do toho, co považovali neprávem za své. Nejednou jsou to nevybíravé invektivy proti papežským úřadům, kardinálům, biskupům a kněžím, čímž škodí jak sobě, tak i celému společenství, protože píšou polopravdy a nepravdy lidem, kteří nevědí vůbec, oč jde, a předkládají jim svou deformovanou verzi skutečnosti. Tím u některých mohou vyvolat nejistotu, pochybnost a zmatek, týkající se skutečného stavu věcí. Nabízejí laciné a jednoduché recepty na obnovu řeholních řádů, seminářů, celé společnosti. Nekompetentně posuzují církevní poměry a pasují se za jediné znalce a spasitele církve. Místo ducha radosti, pokoje a jednoty vnášejí ducha strachu, podezírání a rozdělení.

Zmást by mohli zejména ty, kteří mají s Církví nějaké dlouhodobější konflikty. Proto je třeba všechny upozorňovat na nesprávnost a záludnost postupů této skupiny.

Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli.

S laskavou otevřeností a v pravdě k nim přistupujme, pokud budou ochotni vést rozhovor. Zatím dávají jenom ultimáta a prohlášení. To je vše. Prosme také za spásu jejích duší, s kterou si tak lehkomyslně zahrávají.

Kdo by tedy podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje do sekty, čímž může být – podle míry poznání svého činu – v souladu s církevním právem exkomunikován jako schizmatik podle kán. 1364 CIC.

z oficiálních prohlášení ČBK

Římskokatolická farnost Slušovice

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Josef Kuchař
Mobil: 605 934 711

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

Církevní kalendář: sv. Alžběta Uherská

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: 2Sam 5,1-3

Žalm: Zl 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Evangelium: Lk 23,35-43

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz