Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Vánoční pozdrav P. Emila Matušů

18. 12. 2010 - P. Mgr. Emil Matušů, farář

Milí přátelé,

opět zde máme vánoční dobu, na kterou jsme se připravovali v adventní době. Během adventu je cítit z liturgických textů (jsou různé a čtou se při bohoslužbách během celé adventní doby), jednak velkou tesknotu po příchodu zachránce Spasitele a také výzvy, jak se na příchod „TOHO“, kdo vše změní, mají lidé připravit. Jsou zde výrazné osobnosti, které přinášejí výzvy k obnově. Především je to prorok Izaiáš, kterého v určitých situacích cituje i Jan Křtitel a také je zde samotná maminka Spasitele, Panna Maria, která příchod svého Syna očekává bezprostředně, jako každá maminka na tomto světě. V tom očekávání je však velký rozdíl mez námi a jí, protože Maria ví ze setkání s archandělem Gabrielem o tajemném počátku lidského života a věčném trvání svého Syna. My to prožíváme svou vírou.

Adventní doba má připravit naše srdce ke správnému slavení Narozenin Božího Syna. O vánočních svátcích tedy můžeme prožívat krásu příchodu nového člověka na tento svět. Je to přece velká radost. Vždyť z narození dítěte se radují především nejbližší příbuzní. Tato radost se prodlužuje pokaždé, když oslavujeme narozeniny našich blízkých. Oslavy narozenin Pána Ježíše, však prožívají všichni křesťané, protože se cítíme být bratry a sestrami Božího Syna, kvůli daru, který jsme dostali ve svátosti křtu.

Přeji Vám všem, ať již jste se připravovali na vánoční svátky opravdovou touhou být lepšími na základě výzev Božího Slova anebo také přemýšlením o tom jak druhým udělat opravdovou radost, abyste celé svátky prožili v pravé radosti a lásce ke svým bližním. Také přeji, aby letošní Vánoce každého z Vás přiblížily o kousek blíže k onomu tajemství, které je darem pro každého z nás. Protože tím, že se Syn Boží stává člověkem, celé lidstvo, a tedy i každý z nás, má k Bohu velmi blízko. K tomu mohou přispět i dary, kterými si navzájem děláme radost. Ať prohloubíme hezké vztahy k sobě navzájem a také prohloubíme vztah k našemu Pánu Ježíši, který se nám zjevuje v Betlémě jako bezmocné Děťátko, k tomu ze srdce všem žehná 

otec Emil

  

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz