Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Vzdělávání

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíha v prostorách Základní školy Slušovice podle Školského zákona 561/2004 Sb. jako nepovinný předmět. Do výuky náboženství mohou rodiče své děti přihlásit od 1. do 9. ročníku.

Náboženství vyučují v ZŠ Slušovice

 • P. Mgr. Emil Matušů, SDB – III. – IX. ročník
 • sr. Mária Chmelinová – I. a II. ročník

Přihláška do vyučování náboženství pro šk. rok 2016/2017

Zde je možno stáhnout přihlášku, poté vytisknout, vyplnit a odevzdat na faře. Děti, které již náboženství navštěvují, obdrží přihlášku vždy na konci školního roku. Kromě toho se můžou přihlásit i v průběhu roku. Stačí se obrátit na jednoho z vyučujících k poskytnutí informací nebo může přijít i samo dítě domluvit se do hodiny náboženství.

Náboženská výchova

Předmět rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc v orientaci v tomto světě a umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici a k nabídce křesťanského způsobu života.

Dítě má být uschopněno:

 • ke vnímání a otevírání se skutečnostem světa, který obklopuje člověka;
 • ke vnímání života v jeho plnosti i s jeho rozpory;
 • k otevírání a rozvíjení základních existenciálních zkušeností a jejich prohloubení do elementárních náboženských zkušeností ve světle víry, kterou vyznává;
 • k porozumění křesťanskému obrazu Boha a Ježíše jako Krista;
 • k meditativní reflexi světaa k otevření prostoru pro osobní modlitbu;
 • k zodpovědnému jednání ve společnosti s horizontem křesťanských mravních ideálů;
 • k budování pozitivních vztahů a postoje tolerance k lidem jiných náboženských vyznání a k rozvíjení ekumenických postojů;
 • ke vnímání křesťanských svátků a slavností a pochopení jejich významu pro život člověka;
 • k ocenění síly křesťanství, jak se projevila v dílech evropského kulturního okruhu;
 • má prohlubovat propojení mezikonkrétními projevy náboženské zkušenosti a zkušenostmi dětí;
 • má spojit kontext dějin lidstva sezkušeností lidstva s Bohem a upozorňovat na jejich hodnotu a význam z pohledu zkušeností,otázek a potřeb dětí;
 • má motivovat k rozhodnutí se províru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životuv církvi;
 • má vytvářet předpoklady k následné katechezi zahrnující výchovu k modlitbě, uvádění do prvků svátků a slavností, výchovu ke svátostem, výchovu k pokání a k životu dítěte ve farnosti.

Osnovy náboženské výchovy předkládá Římskokatolická církev v souladu s Listinou základních práv a svobod, s Ústavou ČR a se zákony ČR jako základní materiál k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v základních školách.

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Hedvika

Církevní kalendář: sv. Ignác Antiochijský

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Ex 17,8-13

Žalm: Zl 121

2. čtení: 2Tim 3,14-4,2

Evangelium: Lk 18,1-8

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz