Navigace
Nacházíte se zde:
Kontakt

Živý Betlém 2009

29. 12. 2009 - Schola Slušovice

Ve středu 23. 12. se konal na náměstí před kostelem již tradiční Živý Betlém.

Děti ze skautu, ministranti, schola a další se převlekli do kostýmů, nacvičili krátké divadlo a koledy. To všechno pak předváděli v předvečer Štědrého dne ve Slušovicích. Také si lidé do svých domovů odnášeli betlémské světlo jako symbol naděje a přátelství lidí dobré vůle. U jesliček nechyběly ani živá zvířata, ovečky a kůň.

Současně se také konal čtvrtý ročník misijního jarmarku, jehož výtěžek se posílá na Papežské misijní dílo dětí. Výrobky udělaly děti ze skautu a také se poprvé zapojil i klub maminek. Pro zahřátí se rozdával čaj a prodávalo se svařené víno. Na závěr, přede mší svatou, se konal lucerničkový průvod z farní zahrady. V kostele se zpívaly poslední roráty a schola doprovodila zpěvem i celou mši svatou.

Poděkování patří všem účinkujícím, těm, kdo se podíleli na výrobě předmětů na prodej, kdo jakkoliv pomohli s přípravou a v neposlední řadě těm, kdo finančně podpořili Papežské misijní dílo dětí.

Marie Tomšíčková, Veronika Vránová, Marie Zgarbová

Sdílet

Adresa

Farní úřad Slušovice
Hřbitovní 26
763 15 Slušovice

E-mail: faslusovice@ado.cz
Tel.: 577 981 001

Farář

P. Mgr. Emil Matušů, SDB
Mobil: 603 426 049

Aktuálně

Novinky

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.

Svatý rok milosrdenství

Odkazy
Nástěnka

Postupy a žádosti

V sekci najdete:
Svátost křtu
Svátost manželství
Svátost nemocných
Pohřeb

Interní odkazy

Liturgický kalendář

RSS Informační kanál

RSS Informační kanál

Dnešní svátek

Občanský kalendář: Tibor

Církevní kalendář: Svátek sv. Anežky České

Liturgické texty

Nedělní liturgie

1. čtení: Mal 3,19-20a

Žalm: Zl 98

2. čtení: 2 Sol 3,7-12

Evangelium: Lk 21,5-19

Copyright © 2019 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Mapa stránek | Informační kanál RSS | XHTML 1.0 | CSS 3
Kontakt: faslusovice@ado.cz