Svátost nemocných

Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.

Vhodný okamžik k přijetí svatého pomazání nadchází, když se věřící začíná dostávat do nebezpečí smrti pro nemoc nebo pro stáří.

Křesťan může přijmout svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak po prvním přijetí, kdykoliv se nemoc zhorší.

Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných má tyto účinky:

  • Spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve.
  • Útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří.
  • Odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání.
  • Uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše.
  • Přípravu na přechod do věčného života.

Svátost pomazání nemocných je udělována v naléhavých případech i v nemocnici, ale lze ji přijmout po dohodě s knězem i v kostele, na faře či v domácím prostředí nemocného.

V naléhavých případech volejte kdykoliv na farní úřad 577 981 001 nebo přímo knězi 605 934 711.